Zintegrowany Facility Management

IFM Polska Sp. z o.o. oferuje pełen zakres usług Facility Management. Nasi specjaliści przejmują obsługę nieruchomości już z chwilą rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, realizują potrzeby klienta przez okres realizacji inwestycji, odbiorów technicznych po kolejne lata eksploatacji nieruchomości.

W ramach proponowanych pakietów usługowych oferujemy usługi pełnego zarządzania technicznego nieruchomością, obsługę mediów, usługi zarządzania infrastrukturalnego i ekonomicznego nieruchomością, serwis techniczny.

Na indywidualne zlecenie przeprowadzimy ocenę Twojej nieruchomości pod kątem:

  • Poprawności prowadzenia budynku pod względem eksploatacyjnym
  • Efektywności wykorzystania mediów
  • Możliwości wdrożenia procesów optymalizacji energetycznych
  • Stanu technicznego systemów wentylacji i klimatyzacji
  • Poprawności prowadzenia KOB, względem obowiązującego prawa.
Nasi specjaliści od zarządzania Facility Management przeprowadzą audyt Państwa budynku. Przygotujemy indywidualną analizę potrzeb, wskazań oraz koncepcję usługi Facility Management dostosowaną do potrzeb każdej nieruchomości.
 

Techniczny Facility Management

Z jednej strony techniczne zarządzanie nieruchomością to utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i instalacji. To również zapewnienie stałej dostępności mediów oraz szereg działań umożliwiających utrzymanie sprawności budynku, sieci i urządzeń od momentu ich powstania, przejęcia do eksploatacji, poprzez obsługę, konserwacje, remonty. Z drugiej strony to praca i zaangażowanie pracowników - doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów inżynierów, techników, serwisantów z różnych dziedzin.

Infrastrukturalny Facility Management

To obszary usług przekładające się na bezpieczeństwo, atrakcyjność nieruchomości i przyczyniające się do wzmocnienia oceny wizerunku i wartości nieruchomości.

Ekonomiczny Facility Management

Charakter wykonywanych usług zobowiązuje nas do prowadzenia pełnej kontroli wartości prowadzonych procesów niezbędnych przy zintegrowanym zarządzaniu nieruchomością, oraz odpowiedzialności za nie.

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management