Techniczny Facility Management

Z jednej strony techniczne zarządzanie nieruchomością to utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń i instalacji. To również zapewnienie stałej dostępności mediów oraz szereg działań umożliwiających utrzymanie sprawności budynku, sieci i urządzeń od momentu ich powstania, przejęcia do eksploatacji, poprzez obsługę, konserwacje, remonty.

Z drugiej strony to praca i zaangażowanie pracowników - doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów inżynierów, techników, serwisantów z różnych dziedzin

Do głównych czynności technicznego zarządzania nieruchomością należą:

 • Obsługa, nadzór i konserwacja instalacji technicznych takich jak:
  - Instalacje i urządzenia elektryczne
  - Instalacje i urządzenia HVAC
  - Instalacje i urządzenia wodno - kanalizacyjne
  - Instalacje sanitarno -hydrauliczne włącznie z systemami ogrzewania
  - Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
  - Instalacje i urządzenia transportu bliskiego
  - Instalacje kontroli dostępu i monitoringu
  - Instalacje kontroli włamania i napadu
  - Instalacje teletechniczne
  - Systemy automatyki zarządzania i nadzoru Building Management System
 • Wykonywanie regularnych przeglądów instalacji i urządzeń, kontrola sprawności
 • Usuwanie usterek i awarii
 • Wykonywanie remontów i modernizacji
 • Prowadzenie Help Desk 24/dobę

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management