Infrastrukturalny Facility Management

To obszary usług przekładające się na bezpieczeństwo, atrakcyjność nieruchomości i przyczyniające się do wzmocnienia oceny wizerunku i wartości nieruchomości.

Oferujemy pełen zakres usług infrastrukturalnych tzw. miękkich:

  • Utrzymanie czystości,
  • Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku (ochrona mienia)
  • Ochrona przeciwpożarowa nieruchomości,
  • Pielęgnacja zieleni,
  • Catering,
  • Odśnieżanie terenów zewnętrznych i dachów,
  • Gospodarka odpadami,
  • Serwis dzienny,
  • Prowadzenie recepcji i kancelarii.

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management