Ekonomiczny Facility Management

Charakter wykonywanych usług zobowiązuje nas do prowadzenia pełnej kontroli wartości prowadzonych procesów niezbędnych przy zintegrowanym zarządzaniu nieruchomością, oraz odpowiedzialności za nie.

W ramach oferowanych usług podejmujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomością, zawierające działania prawno - administracyjno - finansowe.

Do deklarowanych zadań należą:

  • Kontrola i planowanie budżetów nieruchomości
  • Koordynacja podwykonawców
  • Zarządzanie gwarancjami
  • Koordynacja działań podmiotów zewnętrznych
  • Project Management
  • Prowadzenie i koordynacja prac remontowych oraz modernizacji
  • Planowanie kosztów remontów, modernizacji i ich kontrola
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Opracowywanie strategicznych planów utrzymania nieruchomości

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management