Dlaczego Facility Management

Zarządzanie nieruchomością to nie tylko zarządzanie funkcjami technicznymi i serwisami infrastrukturalnymi, ale szereg innych usług związanych z budynkiem, w tym umiejętne zarządzanie wskaźnikami ekonomicznymi i przemyślane dysponowanie zasobami budynku.

Skuteczne gromadzenie kapitału wiedzy, doświadczenia i sposobów rozwiązywania problemów, pozwala nam na rozszerzenie dotychczas oferowanych usług o nowe ekonomiczne rozwiązania dla nieruchomości. Spełnienie potrzeb rynku, zarówno wymagań ekonomicznych jak i jakościowych, stwarza możliwość, poprzez którą Klienci naszej firmy wybierając nas, wybierają efektywne zarządzanie swoją nieruchomością.

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management