Zarządzanie jakością

Systematyczne planowanie, analiza i ocena wszystkich procesów biznesowych jest jednym z niezbędnych narzędzi zintegrowanego systemu zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Innovative Facility Management Polska Sp. z o.o.

Nasz zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, środowiskiem i BHP realizujemy w oparciu o najwyższe standardy, zgodne z normami PN EN ISO 9001:2008, ISO/IEC27001:2006,ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004, które wymagają od wszystkich obszarów firmy ciągłego doskonalenia się.

Zapewniają naszym Klientom niezawodność oraz równowagę pomiędzy wydajnością a wymaganiami wynikającymi z oczekiwań Klienta oraz zleconego zakresu usług.

Spełniamy wymagania wytyczone ogólnoeuropejskimi normami, które dla naszych pracowników są wyznacznikami, a dla naszych Klientów i dostawców, świadectwem czytelnych partnerskich relacji biznesowych.

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management