Wartości firmy

Wartości to elementy, które stanowią fundament w realizacji zobowiązań wewnątrz firmy oraz przy współpracy z klientem. Pomagamy naszym klientom i pracownikom osiągnąć sukces

Inicjatywa i motywacja

Zadaniem naszego kierownictwa jest zachęcanie do inicjatywy i zaangażowania wszystkich pracowników oraz zapewnienie konstruktywnej współpracy na wszystkich szczeblach firmy. Z jednej strony brane są pod uwagę wymagania klienta, z drugiej strony poszanowanie i osobowość każdego pracownika.

Zaangażowanie i współpraca w firmie

Zadaniem każdego pracownika w firmie, jest stworzyć atmosferę, która charakteryzuje się tolerancją i szacunkiem.

Kreatywność

Niezależnie od wykształcenia, wieku, płci wszyscy pracownicy Innovative Facility Management Polska Sp. z o.o. są kreatywni, gotowi do zmian i eksperymentowania. Promujemy innowację i dbamy o kreatywność.

Dobra obsługa

Należyte świadczenie obsługi z zachowaniem równowagi odzwierciedlającej interesy wszystkich grup powiązanych z firmą: klientów, udziałowców, pracowników, dostawców.

Aby utrzymać wysokie standardy jakości usług, szukamy pracowników znających rynek, pragnących wspierać nasze struktury w różnych sektorach, chcących swą kreatywnością zasilać nasze szeregi, doskonalić swoje umiejętności wśród najlepszych standardów branżowych.

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management