Innovative Facility Management Polska Sp z o. o.
innowacyjny dostawca usług Facility Mangement

Innovative Facility Management Polska to Polska firma posiadająca lokalny zarząd, centrala spółki mieści się w Warszawie, nasze usługi kierujemy do właścicieli oraz zarządców nieruchomości na terenie całej Polski.

Wśród Właścicieli ukształtowała się strategia, która wyłoniła kolejną spółkę celową w Polsce. Stało się tak głównie dzięki analizom i badaniom prowadzonym przez ostatnie lata. Na ich podstawie stwierdziliśmy, że Innovative Facility Management Polska może odegrać znaczącą rolę w branży Facility Management, kreując nowe trendy i najlepszą jakość na rynku nie tylko w Polsce.

Innovative Facility Management Polska to elastyczna, dynamicznie rozwijająca się firma, oferująca klientom nowoczesne, niestandardowe oraz indywidualne rozwiązania, oparte na dogłębnym zrozumieniu ich potrzeb oraz sytuacji finansowej.

Nasze podejście do wzajemnych relacji oparte jest na menadżerskim stylu operowania projektem oraz aktywnie modernizowanej strukturze. Analiza stanu nieruchomości jest zawsze ściśle powiązana z analizą kosztową i dzięki temu możemy zapewnić naszym partnerom realny komfort ekonomiczny.

Nasza firma hołduje zasadzie transparentności i uczciwości w biznesie. Skupiamy się na klientach i ich potrzebach, dlatego w procesie zarządzania projektami zawsze uczestniczą osoby z doświadczeniem w danej branży. Ich doświadczenie pozwala nam spojrzeć na każdy projekt zarówno od strony dostawcy usług, jak i klienta.

Staramy się nawiązywać długotrwałe i przyjazne relacje z dostawcami, jak i klientami. Usługi Facility Management, jakie świadczymy na rynku spotykają się z uznaniem naszych klientów.

Zarządzanie nieruchomością to nie tylko zarządzanie funkcjami technicznymi i serwisami infrastrukturalnymi, ale szereg innych usług związanych z budynkiem, w tym umiejętne zarządzanie wskaźnikami ekonomicznymi i przemyślane dysponowanie zasobami budynku.

Skuteczne gromadzenie kapitału wiedzy, doświadczenia i sposobów rozwiązywania problemów, pozwala nam na rozszerzenie dotychczas oferowanych usług o nowe ekonomiczne rozwiązania dla nieruchomości.

Przedmiotem naszej działalności w Polsce są usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami (Facility Management), czyli zarządzanie funkcjami technicznymi, infrastrukturalnymi i ekonomicznymi nieruchomości:

 • przemysłowych
 • logistycznych
 • biurowych
 • handlowych
 • hotelowych
 • publicznych
 • mieszkaniowych

Usługi realizujemy w oparciu o doświadczenie naszej kadry kierowniczej jak również dobrych praktyk z rynku FM; dlatego też, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu i wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu, jesteśmy gotowi sprostać każdym wyzwaniom oraz zapewnić usługę skierowaną na indywidualne oczekiwania Klientów.

Wśród oferowanych przez nas usług szczególne miejsce zajmują:

 • Zarządzanie funkcjami technicznymi nieruchomości
 • Zarządzanie ekonomiczne nieruchomością
 • Utrzymanie czystości wewnętrznych i zewnętrznych części nieruchomości
 • Ochronę mienia
 • Gospodarka odpadami
 • Usługi biurowo administracyjne

Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management