Członkostwo w: 

Formularz zgłoszeniowy
Innovative Facilit Management